चाँगुनारायण नगरपालिकाको तेस्रो नगरपरिषदबाट आ.व. २०७४/७५ को लागि नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिकिकरण कार्यक्रम बारे सूचना

चाँगुनारायण नगरपालिकाको तेस्रो नगरपरिषदबाट आ.व. २०७४/७५ को लागि नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिकिकरण कार्यक्रम तपसिल स्थान,मिति,समयमा हुने भएको हुदा  भद्रभलादमी, समाज सेवी, शिक्षक, व्यापारी लगायत सम्पुर्ण नगरवासी हरुमा उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।

तपसिल

Ward No.1

Under Construction

Nepali