Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
मात्रिका पोखरेल लेखा अधिकृत 9841122193
ई‍.रुपेश गेलाल इन्जिनियर 9841895273
ई.शरद लाखा इन्जिनियर 9851192193