कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
लोकनाथ भुसाल कार्यकारी अधिकृत eo@changunarayanmun.gov.np 9851191068
दाताराम शर्मा लेखा अधिकृत
ई‍.रुपेश गेलाल इन्जिनियर Engineering luck07samarat@gmail.com 9841895273
ई.शरद लाखा इन्जिनियर

नगर प्रमुख

नगर प्रमुख