सूचना तथा समाचार

चाँगुनारायण नगरपालिका अत्यावश्यक औषधि तथा सर्जिकल समान खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती संम्बन्धि सुचना

मिती २०७४/१२/२९ जिल्ला समन्वय समितिको भूकम्प पिडित दोस्रो किस्ताको लागि पहिलो निरीक्षण फारम पठाएको सम्बन्धमा

मिती २०७४/१२/२९ जिल्ला समन्वय समितिको भूकम्प पिडित दोस्रो किस्ताको लागि पहिलो निरीक्षण फारम पठाएको सम्बन्धमा / 

मिति २०७४|११|२० गते आवश्यक कागजात नपुगेका भूकम्प पिडित सम्झौता पत्र फिर्ता सम्बन्धमा

मिति २०७४|११|२० गते जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर बाट चाँगुनारायण नगरपालिकाको आवश्यक कागजात नपुगेका भूकम्प पिडित सम्झौता पत्र फिर्ता सम्बन्धमा

Pages

जानकारी