FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
बिर बहादुर खड्का शिक्षा, खेलकुद तथा युवा महाशाखा प्रमुख शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा educhangu@gmail.com 016614809
बिजय कुमार शर्मा शाखा अधिकृत (प्रशासन) योजना bijaysharma44@gmail.com 9851007997
जेमा शुब्बा लेखा अधिकृत लेखा शाखा subbajema@gmail.com 9860583699
पुरुषाेत्तम शर्मा इन्जिनियर puru_sharmaji@yahoo.com 9841866244
Agni Prasad Adhikari Chief Administrative Officer eo@changunarayanmun.gov.np 9843636367
Siddhanta Neupane Information Officer Staff ito.changunarayanmun@gmail.com 9843723924