वडा नं ७

वडा नं ७

पर्यटकीय नगर चाँगुनारायण नगरपालिकाको वडा नं ७ साबिक बागेस्वरी गा .वि .स मिलेर बनेको छ । यस वडाको कूल क्षेत्रफल ९.५५ वर्ग कि.मि क्षेत्र रहेको छ ।  २०७४ सालको नगरस्तरीय तथ्याक अनुसार यस वडामा ११२६ घरधुरीमा ५७२३ जनसंख्या रहेका छन् ।  जसमा जनजाति, दलित, ब्राह्मण र अन्यको बसोबास छन् । मुख्यगरि कृषी र पशुपालन यस क्षेत्रको मुख्य पेशाको रूपमा रहेको छ ।

यस वडामा स्थानीय तहको निवार्चन २०७४ मा निवार्चित जनप्रतिनिधिहरू र कार्यरत कर्मचारीको विवरण ।

Undefined

वडा नं ६

वडा नं ६

Undefined

वडा न‌ं ५

वडा नं ५

चाँगुनारायण नगरपालिकाको वडा नं ६ साबिक छालिंग गा वि स मिलेर बनेको छ ।यहाँको जनसंख्या  ६३९८ र १८१७ घरधुरी रहेको छ ।  त्रिशुल रहेको यस क्षेत्रलाई त्रिशुल डाडा नामले चिनिन्छ ।  यहाँको कुल  क्षेत्रफल ९.६१ वर्ग कि.मि रहेको छ । यहाँ खासगरि जनजाति, क्षेत्रि, तामाङ र अन्य जातिको बसोबास रहेको छ यहा प्रमुख कृषी र पशुपालन रहेको छ

कृषी मुख्य पेशारहेको यस क्षेत्र तेलकोट को नामले परीचीत रहेको छ यहा जंगल को साथसाथै विभिन्न हिमालहरुको दृश्य देख्न सकिन्छ । २०७४ सालको नगरस्तरीय तथ्याक अनुसार यस वडाको  १८१७ घर धुरीमा ६३९८ जनसंख्या रहेको छ ।

Undefined

Pages

जानकारी