FAQs Complain Problems

Public Procurement / Tender Notices

प्राविधिक समस्याको करण इलेक्ट्रोनिक Bidding को समय थप गरिएको बारे सूचना

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलय द्वारा संचालित E Biddinig सेवाको Server मा  प्राविधिक समस्याको करण इलेक्ट्रोनिक Bidding को समय थप गरिएको बारे सूचना  मिति २०७६/०१/५ गते Last Date of Submmision भएका बोलपत्रहरु को समय थप बारे सुचना

Pages