FAQs Complain Problems

अपाङ्क सिफारिस

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नि ;शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१ सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन
२. नागरिकता वा जन्म दर्ताको प्रतिलिपि
३. आपाङ्ग सम्बन्धी नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त निकायको सिफारिस

NEWS / समाचार