FAQs Complain Problems

घर नक्सा पास घ. नक्सा संशोधन

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
सहरी विकास तथा भवन निर्माण शाखा
सेवा शुल्क: 
रु २५००
आवश्यक कागजातहरु: 

१. तोकिएको ढाँचामा निवेदन
२. चालु आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता प्रमाण
३. संशोधित नक्सा
४. निर्माण इजाजतको प्रतिलिपि