FAQs Complain Problems

जग्गा रेखाङ्कन कार्य र सो कार्यमा रोहबर

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नि ;शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१. सम्बन्धित जग्गाधनीको निवेदन
२. सम्वन्धित कार्यालयको पत्र