FAQs Complain Problems

निःशुल्क एवं सशुल्क उपचार सिफारिस गर्ने

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नि ;शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१. सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन
२. नागरिकताको प्रतिलिपि
३. आर्थिक अवस्था कमजोर पुष्टि हुने÷हैसियत खुल्ने अन्य कागजात
४. उपचारको कागजातहरू