FAQs Complain Problems

बन्द घर तथा कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने

लाग्ने समय: 
कागजात पुगेको ७ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/सदस्य
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यलय
सेवा शुल्क: 
नि ;शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१. सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन
२. बहाल सम्झौताको पत्र प्रमाणित प्रतिलिपि
३. आवश्यकता अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र तथा प्रहरीको सर्जमिन मुचुल्का