FAQs Complain Problems

विद्युत जडान गर्न सिफारिस

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यलयरु
सेवा शुल्क: 
१५ एम्पियर भन्दा माथि प्रति एम्पियर रु ५००
आवश्यक कागजातहरु: 

१. सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन
२. जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि
३. नागरिकताको प्रतिलिपि
४. संरचना भएको प्रमाण

NEWS / समाचार