FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रतिलिपि

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा पञ्जीकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

. सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन
२. नागरिकताको प्रतिलिपि