FAQs Complain Problems

सरकारी , सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण , गैर कानूनी प्रयोग तथा संरचनाहरु हटाउने सम्बन्धी ३५ दिने सूचना ।