Budget and Program

अार्थिक वर्ष २०७५/०७६ निति तथा कार्यक्रम

मिति २०७५ ०३ १५ गतेकाे यस चाँगुनारायणा नगरपालिकाकाे तेस्राे नगरसभाबाट अार्थिक  २०७५ ०७६ काे लागि पारित निति तथा कार्यक्रम हेर्नकाे लागि तल  क्लक गर्नहाेस ।।।।

जानकारी