FAQs Complain Problems

चाँगुनारायण नगरपलिका क्षेत्रमा खानेपानि सम्बन्धी विस्तृत आर्थिक तथा प्राविधिक प्रतिवेदन (DPR) तयार गर्ने सम्वन्धी स्वीकृतीको जानकारी सम्बन्धमा

चाँगुनारायण नगरपलिका क्षेत्रमा खानेपानि सम्बन्धी विस्तृत आर्थिक तथा प्राविधिक प्रतिवेदन (म्एच्) तयार गर्ने सम्वन्धी स्वीकृतीको जानकारी सम्बन्धमा