FAQs Complain Problems

विद्युत जडान गर्न सिफारिस( औधोगिक प्रयोजन )

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु ५०००(१५ एम्पियर सम्मको लागि)
आवश्यक कागजातहरु: 

१. सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन
२. जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि
३. नागरिकताको प्रतिलिपि
४. संरचना भएको प्रमाण

 

NEWS / समाचार