FAQs Complain Problems

मालपोत, भू.सु.का. र गुठीबाट गरेको सर्जमिन मुचुल्काको रोहबर

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु १००० प्रति सर्जमिन
आवश्यक कागजातहरु: 

१. मुचुल्काको सक्कल प्रतिलिपि
२. सम्बन्धित कार्यलयको पत्र

NEWS / समाचार