FAQs Complain Problems

विभिन्न कार्यालयको सूचना टाँस

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यलय
सेवा शुल्क: 
रु ५००
आवश्यक कागजातहरु: 

सम्वन्धित कार्यालयको सूचना टाँस गर्ने पत्र र सूचना